KETTŐS TERMÉSZET

Részlet a 2023-ban kiadásra kerülő legújabb könyvemből, amelyben Blaskó Sándor szobrász és családja alkotásain keresztül szólal meg a magyar lélek.

„Aki nem ismeri fel a világ kettős természetét, az bizony szenved. Sokan legyintenek és sóhajtanak fel lemondóan: „a világ mindig ilyen volt, és nem is lesz jobb”. Mit lehet ezzel kezdeni? Nem sokat. Ebben az esetben minden marad ugyanaz. Rójuk a köröket, másolva az ősöket, tévutakon bolyongva teremtjük a betegségeket…

A kettős természet nem a dualitásban létezést jelenti, az egymást valójában kiegészítő ellentétpárokat mint például a nappalt és éjszakát, a nőt és férfit, a meleget és hideget, stb. Ennél sokkal mélyebbre kell tekintenünk. Oda, ahol a sötétség nem csupán a fény hiánya. Ugyanis mindkettő egy erőt képvisel, melyek, a modern filmek tanúsága szerint, harcban állnak egymással. 

Bár mai világunkban számos irányzat tagadja, itt most ki kell mondanunk: a sötét erők ugyanúgy léteznek, mint a fényes erők! Azonban nincs harc, ha megtanuljuk megkülönböztetni, tévedhetetlenül felismerni melyik-melyik. Az ember a sötétség által, az elme segítségével mindig illúziót teremt, mely sokszor leplezi magát, rejtőzködik, néha a fényesség álcája mögött. A fényes erők ugyanakkor sosem rejtőznek álruhába, sosem derül ki róluk más, mint amik valójában, a szív hangján szólnak jó érzéseket keltve, sürgetés, manipuláció, befolyásolni akarás nélkül.

Blaskó Sándor korán megtanulta felismerni és megkülönböztetni e két erőt. Életeseményei bőven adtak rá lehetőséget, s később iskolái és a társadalomban elfoglalt helyének keresgélése közben tovább tisztult a benne élő kép. Felvállalt feladatának tekinti, hogy műalkotásain keresztül, a képírás eszközeivel segítsen megmutatni az embereknek a tiszta, igaz utat. Nemcsak Sándor alkotásain, hanem felesége Marcela és lányuk Kata kézműves munkáin keresztül is megszólal a magyar lélek. A magyaron itt nem azt értjük, hogy valaki a magyar nyelvet beszéli vagy sem, hanem azt, hogy a jó, a helyes vezérli-e a tetteit, s ezek a tettek hogyan nyilvánulnak meg mások felé.

A szavakat könnyű elferdíteni, hamis tartalommal megtölteni, mást vagy másképp mondani, mint ami a valóság. Erre számtalan példát látunk, tapasztalunk. A képek viszont kevésbé manipulálhatóak, nem kell az elménken átfuttatni és értelmezni, hogy megértsük őket, a szívhez szólnak, a szíven keresztül hatnak. Ha egy képet az elmén keresztül próbálunk meg értelmezni, könnyen tévútra kerülünk. Egy képet le lehet írni egyetlen szóval, de lehet ezerrel is, érzéseinknek megfelelően. A képek érzelmeket keltenek a szívünkben, melyeket az agyunk bont ki gondolatokba, majd, más szerveink segítségével, ölt szavakba.

A Blaskó családdal történt találkozásomat követően először videókban kezdtük el bemutatni alkotásaik üzeneteit, hatását, a képekben rejlő szimbólumok jelentéseit, azonban hamar jelentkezett az igény egy összefoglaló jellegű mű megjelentetésére könyv formájában.

A könyv megírásának megtisztelő feladatát azonnal magamra osztottam, s ebben a végtelenül lelkesítő tevékenységben legfőbb törekvésem a mondanivaló minél egyértelműbb, a lehető legegyszerűbb szavakkal történő megfogalmazása lett. Ha néhol ezt a célt mégsem sikerül elérnem, a könyvben megjelenő alkotásokról készült képek beszélnek helyettem.

Minden kedves olvasómnak jó elmélyülést kívánok!”

Kátai Piroska Sella

Bejegyzés létrehozása: 2023. január 20.

Utolsó módosítás: 2023. 01. 20.