HÁROM ARC

A kép(írás) teljesen másképp működik, mint az írás. A képekben nagy mennyiségű ismeret van sűrített formában, melyeket érzéseink által bontunk ki gondolatokba, majd öntünk szavakba. A kép a szívet szólítja meg, közvetlenül az érzelmekre hat, kikerüli a gondolkodást, a racionális elmét. Valójában a forma, a látvány, a színek, az anyag kisugárzása együtt hat, mégpedig a tudattalanunkra. Bármilyen képet látunk hát magunk előtt, próbáljuk meg kizárni a környezetünket és helyezkedjünk bele a képbe, mintha ott lennénk, abban az ábrában, jelenetben… Mintha mi magunk lennénk az, amit nézünk… Milyen érzések, milyen gondolatok jönnek?

Mielőtt tovább olvasnál, először mélyülj el a domborműben, és figyeld meg a rád gyakorolt hatását. Ez akár percekig is eltarthat. Addig nézd, ameddig be nem tudod fogadni. S csak akkor olvass tovább, ha ez megtörtént.

A kép címe: BÖLCSESSÉG

Eredet: A dombormű eredetijére Blaskó Sándor a Felvidéken (ma Szlovákia területe, a hajdani Gömör megye vidékén) lelt rá, egy kicsi katolikus templomban. A hármas arc egy nagyobb ábra részlete, ahol egy ülő Krisztus alak látható, aki egyik kezében könyvet – az Élet könyvét – tart, a másik kezével pedig felfelé mutat.

Mivel katolikus templomról van szó, Krisztus alakja magától értetődő lehet, de nem csak ez az ok, hogy egy férfit, és épp Krisztust ábrázolták eleink. Bár a bölcsesség, ahogy az alkotás és a teremtés is, egy női minőség, akár férfiban, akár nőben jelenik meg, Krisztus alakja itt nem a kétezer évvel ezelőtt élt, múltbéli emberre utal, hanem inkább saját belső Krisztussá válásunkra, folyamatos lelki fejlődésünkre, üdvözülésünk útjára. A magyar ábrázolóművészet lényege: felvállalni a belső utat, mely mindig üdvözítő. A magyarok számára különösen fontos a belső út, a külvilágban zajló események belső átlényegítésének tudása, nemhiába elnyomástól terhes a történelmi múlt, mely ebben a tekintetben a belső szellemi fejlődés irányába mutat.

A bal oldal a múltat képviseli. A múlt azt jelenti, hogy ismerjük az őseinket, az őseink ismeretét, ismerjük a törvényeiket és erkölcsiségüket, erényeiket, amelyhez méltó életmódot élünk mi is. Erről az útról jó pár száz éve igyekeznek bennünket bizonyos erők letéríteni, kisebb-nagyobb sikerrel. A múlt azonban itt nem egy eltűnt, letűnt időszakot jelent, hanem azt a kort, amikor még életünk teljes és egész volt. Ki volt az ősöm? Ki vagyok én? Az őseim által értem meg önmagam is. Ők is én vagyok, az én véremben ők csörgedeznek tovább. A jobb oldal, a jövőm akkor lesz teljes, ha a jelenben is része van. Mindegyik arc önmagában is teljes, ugyanakkor része is a többinek. Ez az ember hovatartozásáról és helyéről a világban is szól.

Tehát ha az időben gondolkodunk, akkor a három arc egyetlen alaknak a három aspektusa: múlt, jelen és jövő egyben, méghozzá a jelenben, ami középen van. Mindhárom alak én vagyok, ők az én három aspektusom. Középen a teljes kép, ez a jelenem, amely azonban egyszerre van benne a múltban (bal oldal) és a jövőben (jobb oldal) is.

Ez a hármasság arra is figyelmeztet egyben, hogy ha a ma embere, annak szemlélete nem a bölcsesség útján jár, a női vagyis a szív útján, akkor nem lesz teljes egy és egész sem a múlt, sem a jövő, sem a jelen, akkor marad a fél-elem, a félelem. A félelem onnan jön, hogy nem ismerem a teljességet, s bizony ezt már kiskorunk óta tapasztaljuk.

Amennyiben a női energia, így például a bölcsesség el van nyomva, akár a külvilág által, akár saját magunk által, egyensúlyvesztés lép fel, kiesünk a harmóniából, az egységből, az egész tudásából csak egy töredék marad, melynek hosszú fennállása betegséghez vezethet. Mind a férfi, mind a női lelki fejlődési út része, hogy önmagunk legteljesebb kibontakozása megtörténjen, belső harmónia, kiteljesedés, a boldogsághoz vezető út, mely által kapcsolatba lépünk őseink bölcsességével.  

Magasabb nézőpontból tekintve a műre a három arc eggyé válása a „minden egy” igazságra mutat rá: nem létezik múlt, nem létezik jelen, és jövő sem. Csak a tudat. Az határoz meg mindent. Az pedig tér-időn kívül van…

Bejegyzés létrehozva: 2022. 10.19.

Utolsó módosítás: 2022. 11. 21.