mintaleckék / SAMPLE LESSONS

… feltöltés alatt… UNDER CONSTRUCTION

Szél / WIND

2020 eddig nagyon szeles év volt. 2020 HAS BEEN A VERY WINDY YEAR.

A megszokottól eltérően viharos szelek, villámlás és dörgés volt a téli hónapokban. CONTRARY TO TRADITONS STORMY WINDS, LIGHTNING AND THUNDERING WERE PART OF THE WINTER MONTHS.

A szél mindig változást hoz. THE WIND ALWAYS BRINGS CHANGE.

A levegő nyomásának különbségeiből keletkezik a légmozgás, a szél. THE DIFFERENCE BETWEEN AIR PRESSURES OF LOCATIONS CREATES THE FLOW OF AIR, THE WIND.

Néha a szél feszítő fejfájással is jár. SOMETIMES THE WIND COMES WITH A … HEADACHE.

Ilyenkor ez jelzés lehet, hogy ellenállásban vagyunk. THIS MIGHT BE AN INDICATOR THAT WE ARE IN RESISTANCE.

Hogy minek állunk ellent? WHAT DO WE RESIST OF?

Elsősorban a változásnak. FIRST AND FOREMOST WE RESIST CHANGE.

És ezáltal a fejlődésnek. AND THIS WAY WE RESIST DEVELOPMENT.

Meg akarjuk tartani a megszokottat, csak mert ismerős. WE WANT TO KEEP THE REGULAR ONLY BECAUSE WE KNOW IT.

És amit nem ismerünk, attól félünk. AND WE ARE AFRAID OF WHAT WE DON’T KNOW.

Mivel minden, de minden, amire szükségünk van, a kezdetektől fogva megadatott nekünk, ezért ragaszkodásunk az ellenállásunk is egyben. BECAUSE EVERYTHING, EVERY-THING IS GIVEN WE NEED FOR LIFE FROM THE BEGINNING THAT IS WHY OUR INSISTANCE EQUALS RESISTANCE AT THE SAME TIME.

folytatása következik…

CELLULAR MEMORY – sejtmemória

WE ALL HAVE CELLULAR MEMORY OF OUR BODY – mindannyiunk teste rendelkezik sejtmemóriával.

RESEARCHERS UNDERSTAND MAINLY THE PHYSICAL ASPECTS OF IT – a kutatók főleg az fizikai oldalát ismerik.

WHEN A CELL RENEWS ITSELF IT CARRIES ON THE EXPERIENCE OF THE OLD CELL – amikor a sejt megújul a tapasztalatot is átörökíti.

THE NEW CELL CONTAINS ALL OF THE PREVIOUS EXPERIENCES – az új sejt minden korábbi tapasztalatot tartalmaz.

BY ACTIVATING OUR CELL MEMORY WE CAN TRACE HISTORY BACK TO THE BEGINNING OF TIME – a sejtmemória aktiválásával egészen az idők kezdetéig visszanyúlhatunk a történelemben.

ALL THE BITS OF MEMORY ARE STORED IN PICTURES – minden memória részlet képekben van tárolva.

WHEN WE REMEMBER THROUGH OUR CELLS WE RECEIVE THOUSANDS OF PICTURES IN A SECOND – amikor a sejtjeinken keresztül emlékezünk, képek ezreit kapjuk egy másodperc alatt.

THESE PICTURES ARE DIFFICULT FOR OUR BRAIN TO PROCESS – ezek a képek agyunk számára nehezen felfoghatóak.

OUR TASK IN THE FUTURE IS TO BE ABLE TO SORT THESE PICTURES IN A WAY WE COULD MAKE A LINEAR ORDER OF THEM SO WE COULD UNDERSTAND THE MESSAGE – jövőbeli feladatunk, hogy képesek legyünk ezeket a képeket lineáris sorrendbe rakni és így felfogni az üzenetet.

CELL MEMORY WILL HELP US TO UNDERSTAND WHO WE ARE, WHERE WE COME FROM AND WHERE WE ARE GOING… – a sejtmemória segít megértenünk azt, hogy kik vagyunk, honnan jövünk és merre tartunk…

… THE GREATEST QUESTIONS OF HUMANITY AT THE MOMENT – az emberiség legnagyobb kérdései jelenleg.

kapcsolódó nyelvtan: mennyiségjelzők

A szövegben az “ALL” használatát láttuk, mely a főnevek mindkét csoportja – megszámlálható és megszámlálhatatlan – előtt is állhat. Jelentése: minden, mindegyik, mind. Az “ALL” állhat önmagában és állhat az “OF” birtokos elöljáróval, ez utóbbi esetben csak az “OF” után jelölt csoportra érvényes a jelentése. Pl. “ALL PEOPLE HAVE CELL MEMORY – minden ember rendelkezik sejtmemóriával” (nincs korlátozás), de “ALL OF THE PEOPLE IN MY COUNTRY HAVE ALLERGY FOR SOMETHING” – minden ember az országomban (csak az országomban élő emberekre vonatkozik) allergiás valamire”. Az “ALL” jelző szinonimája az “EVERY”, viszont a használatában annyiban különbözik, hogy ez utóbbi jelző után egyes számot használunk, míg az “ALL” után többes számot. Pl.: “EVERY HOUSE IN THE STREET IS SMALL – az utcában minden ház kicsi, de, míg az angol mondat változik “ALL OF THE HOUSES IN THE STREET ARE SMALL” – az utcában minden ház kicsi, addig a magyar ugyanaz marad. Az “ALL” és “EVERY” határozott (DEFINITE) mennyiségekre utalnak, míg “A LOT OF”, “MANY”, “MUCH”, “PLENTY” határozatlan (INDEFINITE) mennyiségeket jelölnek.

QUESTIONS FOR THE WEEK – kérdések a hétre

DID YOU HAVE ANY EXPERIENCE WITH YOUR CELLULAR EXPERIENCE? – volt már saját tapasztalatod a sejtemlékezéssel?

CAN YOU DESCRIBE IT? – le tudod írni?

WHAT DO YOU THINK ABOUT IT? – mit gondolsz róla?