Szeretet Tere

Mi a Szeretet Tere?

A „Szeretet Tere” egy szimbolikus megfogalmazás, mely arról szól, hogy a Szeretetnek térre van szüksége, hogy megjelenhessen a világban. Hadd világosítsuk ezt meg nektek. Amikor szeretnél megépíteni a magad számára egy otthont, először is kijelölöd a magad számára fontos teret, hogy azt mondhassad rá, „ezt a teret fogom figyelmemmel és szeretetemmel betölteni! Ettől a ponttól – eddig a pontig.” Ezért és így választ az ember magának lakást, házat és tágabb értelemben hazát. Mert úgy érzi, szeretetével csak egy bizonyos teret tud befogni, abban tudja szeretet-cselekedeteit végrehajtani. Mi azt mondjuk nektek ugyanakkor: az egész Föld és az egész Univerzum a Tiétek! A Szeretetnek nincsenek határai. És mégis, miért beszéljünk akkor a Szeretet Teréről? Nagyon egyszerű: mert el kell kezdenetek valahol megtanulni a saját szeretetének megismerését, felismerését, lehetőségeinek feltárását. De a teret – hasonlóan az otthonotokhoz- ne fizikai térben gondoljátok. Amikor azt mondod, „hazatérek”, nem a fizikai ingatlanhoz fűződő érzelmeidről szólsz, sokkal inkább az emberekhez való viszonyodhoz, akik itt vártak rád, akikkel úgy érzed, „közös a sorsod”, mert „megosztotok egy hazát”. Nektek, embereknek sokkal több közötök van egymáshoz még ismeretlenül is tehát, mint fizikai helyekhez, bármily csodálatos helyekről is van szó. Vagyis: a Szeretet Tere voltaképpen nem más, mint azon emberi lények közössége, akikkel közösséget vállaltok, vagyis egy helyen és egy időben osztjátok meg mindazt, aminek megélésében közötök van.  A Szeretetnek tehát térre, közösségre, más emberi lények társaságára van szüksége a földi síkon, hogy tükröződhessen… Bennetek! Ez a Szeretet Tere. (Kryon)

2014. november 13.