Átölelni az átölelhetetlent

scsetyinyin_ihail_borito

Van egy iskola Oroszországban, a Fekete-tenger partvidékén, aminek példamutató eszméiről és működéséről folyamatosan közlök cikkeket 2008 óta. Az iskola igazgatója, Mihail Petrovics Scsetyinyin, egy nagy tiszteletnek örvendő zenepedagógus, aki a saját kérdéseire válaszokat keresve alapított egy nem mindennapi iskolát lelkes társaival együtt. Az iskola kezdeti éveit öleli át az az értékes és elgondolkodtató feljegyzésekből álló kis könyvecske, melyet idén júniusban jelentetett meg a Püski kiadó Mihalik Márta, Bencsik Krisztina és még sok más lelkes pedagógus közbenjárásával.

A könyv magyar nyelvű változatának kiadása még 2008-ban fogalmazódott meg bennem egy szlovén hölggyel való találkozás kapcsán. Ő hívta fel a figyelmem erre a honlapra: http://www.spsl.nsc.ru/~m1-way/shetin/oglav.htm, ahol a feljegyzések eredeti orosz nyelven olvashatók. Mivel nem tudtam annyira oroszul, hogy elolvassam, de azt sejtettem, hogy nagyon fontos lehet az ott közölt információ, megkértem az egyik nyelvtanár ismerősöm, hogy csak egy-két fejezetet fordítson már le nekem, illetve, mivel jártam hozzá oroszra, az órán olvassunk és fordítsunk ebből az anyagból. A tanárnőt, akihez jártam akkor, annyira fellelkesítette az iromány, hogy végül is lefordította az egész könyvet, akkor ingyen!!!!, sőt, még egy kiutazást is terveztünk az iskolába, ami végül, több okból kifolyólag, mégsem valósult meg.

Az akkori lelkesedést utána évekig nem követte tett. Mindannyiunkat elsodort az élet különböző irányokba. Bár tettem egy ígéretet a könyvet lefordító tanárnőnek, Mihalik Mártának, hogy amennyiben nyomtatásba kerül az anyag, kifizetem a fordítás jól megérdemelt díját, mégis aztán évekig úgy tűnt, hogy ez nem fog megvalósulni… Majd találkoztam Bencsik Krisztinával, kb. két évvel ezelőtt, aki intenzíven elkezdett érdeklődni az orosz iskola iránt, ahová nem sokkal később ki is utazott. Jelenleg is Tyekoszban tartózkodik, és többek közt magyar nyelvet tanít az ottani diákoknak. 🙂 (Az iskolában tett látogatásairól ezen cikk végén a „Kapcsolódó korábbi cikkek”-nél olvashat bővebben.)

Krisztina vitte tovább a könyvkiadás ügyét: támogatókat és kiadót keresett, utólag kifizette a fordítót és a lektort, a nyomtatás költségeit, stb. Megvalósította azt, amiről én csak álmodtam. Épp úgy, mint ahogy az egymást követő generációk teszik ezt századokról századokra. Amiről az egyik még csak álmodik, a következő már az inspirációtól vezérelve megvalósítja, sokszor túlszárnyalva azt. Mihail Petrovics inspiráló gondolatai a reményt erősítik bennünk, hogy sosem szabad feladni, bármilyen nehéz is az oktatás helyzete, hiszen Emberek vagyunk, s mint mondja: „Az ember mindenre képes!” (12 old.). Nagy szeretettel ajánlom minden nevelőnek, akit érdekel gyermekeink jövője, a következő könyvből vett idézettel:

Gyalázat arra az országra nézve, ahol a tanárok szegénységben és nyomorban élnek. Szégyelljék magukat azok, akik tudatában vannak annak, hogy gyerekeiket nyomorgó emberek tanítják. Ez nem csak arra a népre nézve szégyen, amelyik nem gondoskodik a jövő nemzedékének tanárairól, hanem egyben a tudatlanság jele is. Rá lehet-e bízni a gyerekeket olyan emberekre, akik nyomorultul érzik magukat? Figyelmen kívül lehet-e hagyni, milyen kisugárzása van a rosszkedvnek? Lehet-e úgy tenni, hogy nem tudjuk, hogy az elnyomott szellem nem vált ki semmiféle lelkesedést? Lehet-e a tanári munkát hasztalan elfoglaltságnak tekinteni? El lehet-e várni azt, hogy a gyerekek szellemileg megvilágosodnak, ha az iskola a megaláztatások és sértegetések helye? Lehet-e továbbfejlődni, ha a tanár fogcsikorgatva végzi munkáját? Lehet-e azt várni, hogy a szív égjen, miközben a szellem hallgat? Ezért mondom, ezért ismétlem, hogy az a nemzet, amelyik elfeledkezett a tanárairól, elfeledkezett a jövőjéről. A baj már itt van a küszöbön. Egy óra sem telhet el úgy, hogy nem gondolunk a jövőben rejlő örömökre. Gondoskodnunk kell arról, hogy a tanár legyen a legértékesebb ember egy ország életében. Eljön az az idő, amikor a szellem kiművelt lesz és örül annak, hogy az igazi tudás birtokában van.

A könyv limitált példányszámban a Püski Könyvesházban (innen rendelhető is: Átölelni az átölelhetetlent) 2500 Ft-ért megvásárolható.

Kátai Piroska, angol nyelvtanár

2016. június 27.

 

Kapcsolódó korábbi cikkek: Mit is akarunk valójában? Iskolát?Családiskola TyekoszbanOrosz Életiskolában jártunk

Kapcsolódó videó: Kozák Életiskola